Poradenství založené na výzkumu trhu

O nás

Mezinárodní síť

Ve snaze posílit komunikaci s našimi klienty v České republice, byla v roce 2004 založena společnost KMG Czech Republic s.r.o. 
Skupina KMG je v současnosti sítí nezávislých výzkumně-poradenských agentur primárně působící na trzích České a Slovenské republiky, poskytující komplexní rozsah služeb v oblasti marketingového a sociálního výzkumu. Skupina KMG má dlouhodobě stabilní vlastnickou strukturu a je kryta výlučně domácím kapitálem, není kapitálově napojená na žádnou mezinárodní síť. KMG udržuje dobré a úzké vztahy s dalšími nezávislými agenturami v zahraničí tak, aby mohla v případě potřeby realizovat a koordinovat mezinárodní projekty většího rozsahu.

Hlavní cíle

Primárním cílem společností KMG je poskytování kvalitních poradenských služeb založených na přesných informacích získaných výzkumem trhu a veřejného mínění.
Naší ambicí je maximalizovat vaše zisky z investic vložených do marketingu.

Principy

Objektivita a nestrannost

Všechna fakta jsou vyhodnocovaná podle objektivních kritérií bez ohledu na to, pro koho jsou určená.

Kvalita

Celý proces poznávání hodnotíme podle standardů ESOMAR a národních asociací.

Přínos pro klienta

Veškerá naše činnost směřuje k dosažení pozitivní bilance klienta.

Přednosti

Inovativnost a postřeh

Objevujeme pro klienta ty stránky reality, které zůstávaly skryté.

Flexibilita

Každý projekt implementujeme pro specifické a individuální potřeby klienta a umíme se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Porozumění podnikání

Naše metodologické přístupy jsou projektované pro dosahování cílů klienta maximálně efektivním způsobem.

Služby

Silnou stránkou skupiny KMG je dokonalá znalost lokálních (českých a slovenských) segmentů trhu. Kromě níže vyjmenovaných produktů a služeb poskytuje skupina KMG na obou lokálních trzích klientům tradiční ad hoc průzkumy projektované na míru, tj. přesně podle potřeb klienta.

Typicky realizovanými výzkumnými službami jsou:
  • Analýza trhu a segmentace
  • Poziciování značky
  • Průzkum spokojenosti zákazníků
  • Optimalizace produktů a jejich testování
  • Cenové strategie a testy
  • Monitoring reklamy a měření účinnosti
  • Výzkum komunikační strategie
CATI studio (CATI, CATI online)

Efektivní telefonický průzkum

Fokusové skupiny (FGD)

Řízené diskuse s malými skupinami účastníků

Individuální hloubkové rozhovory (IDI)

Hloubkové zkoumání postojů respondentů formou rozhovoru s kvalifikovaným moderátorem

Desk Research

Sekundární analýza údajů z existujících zdrojů

REFERENCE

Skupina KMG dlouhodobě udržuje vztahy s řadou globálních výzkumných společností a institucí, například:

Skupina KMG aktuálně patří na svých lokálních trzích mezi vedoucí výzkumné agentury v segmentu healthcare. KMG své výzkumné služby poskytuje přímo nebo prostřednictvím partnerství s globálními výzkumnými institucemi specializovanými na daný segment.

Během 30-leté historie skupina KMG poskytla služby celé řadě známých společností, z nichž některé prošly organizačními změnami (typicky akvizicemi či fúzemi), avšak jejich značky jsou na našich lokálních trzích přítomny a nadále mají silnou marketingovou podporu a mezi spotřebiteli vysokou preferenci. Mnoho jejich značek na našich lokálních trzích KMG svými výzkumnými službami pomáhala rozvíjet. I díky spolupráci s těmito společnostmi je KMG již 30 let na trhu:

Maximalizujeme Vaše zisky z investic do marketingu.
Váš úspěch je naší vizitkou. Jsme tu pro Vás, spojte se s námi!