Poradenství založené na výzkumu trhu

CATI studio

CATI studio / Call Centrum pro Váš marketingový výzkum.

(CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing = Telefonické dotazování s podporou počítače) Jsme připravení zjistit vám přesné informace v optimálním čase.

Kompletně připravíme a zrealizujeme telefonické průzkumy mezi vašimi klienty, náhodně vybranými lidmi nebo společnostmi.

Poradíme při formulaci otázek pro dotazník – na základě vašich skutečných potřeb. Připravíme závěrečnou analýzu dat a prezentaci, která vás posune vpřed.

Mystery calling / Mystery shopping (fiktivní volání / nákupy)

CATI studio je ideální nástroj na specifický výzkum trhu – tzv. fiktivní volání. Průzkumnými telefonickými voláními můžete simulovat nákupy ve vlastní nebo konkurenční firmě a dozvědět se podstatně více o výkonnosti a kvalitě personálu vlastní firmy nebo firem konkurenčních.

CATI on-line

Náš univerzální databázový systém dokáže využívat velké množství aplikací na WEB serverech. Proto Vám můžeme nabídnout telefonický průzkum, ve kterém se data budou zapisovat přímo do Vaší databáze, na Vašem serveru, využívaje váš vlastní CATI dotazník.

Výhody použití CATI oproti osobním rozhovorům (FtF):

 • Kratší terénní fáze sběru dat
 • Nižší cena
 • Vyšší využití vzorku vzhledem k mnohonásobnému opakování kontaktů
 • Lepší možnost řízení a kontroly rozhovorů
 • Nižší chybovost dat z důvodu eliminace manuálního zpracování dat z papírových dotazníků
 • Možnost okamžitě reagovat, pokud se objeví chyba metodiky sběru dat v průběhu terénní fáze
 • Můžete být přitom, jak se vede průzkumný rozhovor

Kdy zvolit CATI? Tato metoda je zvláště vhodná pro:

 • Standardizované průzkumy
 • Průzkumy, které by běžně byly limitované, nebo by je nebylo možné realizovat metodou tradičních osobních rozhovorů (komplikovaná struktura, filtrování, dosažitelnost cílové skupiny apod.)
 • Průzkumy, kde jsou komplikovaná výběrová kritéria – CATI systém je neustále kontroluje
 • Průzkumy s náročnými cílovými skupinami
 • A nakonec vždy, pokud se z nějakého konkrétního důvodu neupřednostní osobní rozhovory

Hovoříme česky i slovensky!
Jedinečná možnost realizovat multinárodní marketingový výzkum z jediného centra.

Školení operátoři

Každý CATI operátor prošel speciální výběrovou procedurou a důkladným školením. Naše společnost si zakládá na loajalitě spolupracovníků a upřednostňuje dlouhodobou spolupráci. I tímto zajišťujeme, že kvalita práce našich operátorů je na nejvyšší úrovni.

KMG CATI studio v číslech

15 stálých stanic + možnost rozšíření

3 supervizoři, okamžitá zpětná vazba

2 stálých a 30 externích operátorů

 • Průběžné statistiky (kvóty, úspěšnost, odkládání, využití výběrové databáze)
 • On-line přehled a hodnocení aktivit operátora, kontrolujeme min. 15 % rozhovorů
 • Dlouhodobá spolupráce s operátory
Maximalizujeme Vaše zisky z investic do marketingu.
Váš úspěch je naší vizitkou.
Jsme tu pro Vás, spojte se s námi!

REFERENCE

Skupina KMG poskytla služby CATI studia přímo nebo prostřednictvím partnerství s poradenskými firmami řadě společností. Část těchto našich klientů prioritně působí na propojených trzích České a Slovenské republiky: