Právní doložka společností skupiny KMG

Před přístupem na webové stránky společností skupiny KMG a před jejich použitím si, prosím, pozorně přečtěte tyto podmínky.

Při přístupu na webové stránky společností skupiny KMG a při jejich použití souhlasíte s následujícími podmínkami. Nepoužívejte tyto stránky, pokud nesouhlasíte se všemi následujícími podmínkami. Tyto webové stránky, včetně obsahu a uspořádání každé jednotlivé stránky, souboru stránek a dat či jiných materiálů přístupných prostřednictvím těchto stránek, jsou plně ve vlastnictví společností skupiny KMG. Copyright © 1995-2021 KMG. Všechny práva vyhrazené.

Je dovolené ukládat výňatky z webových stránek KMG na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití a zobrazovat a ukazovat webové stránky KMG veřejnosti. Je dovolené používat a distribuovat výňatky z webových stránek KMG v potřebném rozsahu za účelem poskytnutí přímého připojení na stránky anebo připojení prostřednictvím vyhledávacích služeb Internetu. Jakýkoliv jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce anebo uložení webových stránek KMG v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, a to vcelku nebo z části, je bez předem uděleného písemného povolení společnosti KMG zakázaný.

Webové stránky KMG jsou dostupné v podobě, v jaké jsou, bez poskytnutých i neposkytnutých záruk ve vztahu ke správnosti, přesnosti, spolehlivosti či dostupnosti těchto stránek, či ve vztahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, který je zpřístupňuje, nejsou zavirované nebo zda neobsahují jiné závadné komponenty. KMG si vyhrazuje právo kdykoliv webové stránky revidovat či zamezit k nim přístup. KMG nepřebírá žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo publikovaný třetími stranami, ke kterému existuje na webových stránkách KMG odkaz.

Webové stránky KMG jsou dostupné v podobě, v jaké jsou, bez poskytnutých i neposkytnutých záruk ve vztahu ke správnosti, přesnosti, spolehlivosti či dostupnosti těchto stránek, či ve vztahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, který je zpřístupňuje, nejsou zavirované nebo zda neobsahují jiné závadné komponenty. KMG si vyhrazuje právo kdykoliv webové stránky revidovat či zamezit k nim přístup. KMG nepřebírá žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo publikovaný třetími stranami, ke kterému existuje na webových stránkách KMG odkaz.

Webové stránky KMG jsou dostupné v podobě, v jaké jsou, bez poskytnutých i neposkytnutých záruk ve vztahu ke správnosti, přesnosti, spolehlivosti či dostupnosti těchto stránek, či ve vztahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, který je zpřístupňuje, nejsou zavirované nebo zda neobsahují jiné závadné komponenty. KMG si vyhrazuje právo kdykoliv webové stránky revidovat či zamezit k nim přístup. KMG nepřebírá žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo publikovaný třetími stranami, ke kterému existuje na webových stránkách KMG odkaz.