Poradenství založené na výzkumu trhu

CATI studio

CATI studio / Call Centrum pro Váš marketingový výzkum.

(CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing = Telefonické dotazování s podporou počítače) Jsme připravení zjistit vám přesné informace v optimálním čase.

Kompletně připravíme a zrealizujeme telefonické průzkumy mezi vašimi klienty, náhodně vybranými lidmi nebo společnostmi.

Poradíme při formulaci otázek pro dotazník – na základě vašich skutečných potřeb. Připravíme závěrečnou analýzu dat a prezentaci, která vás posune vpřed.

Mystery calling / Mystery shopping (fiktivní volání / nákupy)

CATI studio je ideální nástroj na specifický výzkum trhu – tzv. fiktivní volání. Průzkumnými telefonickými voláními můžete simulovat nákupy ve vlastní nebo konkurenční firmě a dozvědět se podstatně více o výkonnosti a kvalitě personálu vlastní firmy nebo firem konkurenčních.

Výhody použití CATI oproti osobním rozhovorům (FtF):

 • Kratší terénní fáze sběru dat
 • Nižší cena
 • Vyšší využití vzorku vzhledem k mnohonásobnému opakování kontaktů
 • Lepší možnost řízení a kontroly rozhovorů
 • Nižší chybovost dat z důvodu eliminace manuálního zpracování dat z papírových dotazníků
 • Možnost okamžitě reagovat, pokud se objeví chyba metodiky sběru dat v průběhu terénní fáze
 • Můžete být přitom, jak se vede průzkumný rozhovor

Kdy zvolit CATI? Tato metoda je zvláště vhodná pro:

 • Standardizované průzkumy
 • Průzkumy, které by běžně byly limitované, nebo by je nebylo možné realizovat metodou tradičních osobních rozhovorů (komplikovaná struktura, filtrování, dosažitelnost cílové skupiny apod.)
 • Průzkumy, kde jsou komplikovaná výběrová kritéria – CATI systém je neustále kontroluje
 • Průzkumy s náročnými cílovými skupinami
 • A nakonec vždy, pokud se z nějakého konkrétního důvodu neupřednostní osobní rozhovory

Školení operátoři

Každý CATI operátor prošel speciální výběrovou procedurou a důkladným školením. Naše společnost si zakládá na loajalitě spolupracovníků a upřednostňuje dlouhodobou spolupráci. I tímto zajišťujeme, že kvalita práce našich operátorů je na nejvyšší úrovni.

KMG CATI studio v číslech

15 stálých stanic + možnost rozšíření

3 supervizoři, okamžitá zpětná vazba

2 stálých a 30 externích operátorů

 • Průběžné statistiky (kvóty, úspěšnost, odkládání, využití výběrové databáze)
 • On-line přehled a hodnocení aktivit operátora, kontrolujeme min. 15 % rozhovorů
 • Dlouhodobá spolupráce s operátory
Maximalizujeme Vaše zisky z investic do marketingu.
Váš úspěch je naší vizitkou.
Jsme tu pro Vás, spojte se s námi!

REFERENCE

Skupina KMG poskytla služby CATI studia přímo nebo prostřednictvím partnerství s poradenskými firmami řadě společností. Část těchto našich klientů prioritně působí na propojených trzích České a Slovenské republiky: